• שימו לב - מבנה מסמך עדכון המוצרים זהה למבנה מסמך העלאת מוצרים חדשים מלבד כמה כותרות בודדות שלא ניתנות כרגע לעדכון על ידי מסמך
  • חשוב - עמודות שאינכם רוצים לעדכן יש למחוק לגמרי מהמסך (חשוב לשים לב!!)
  • כותרות שלא ניתן כרגע לעדכן על ידי העלאת מסמך עדכון הן (יש למחוק עמודות אלה מהמסך לגמרי על מנת למנוע תקלות בתהליך עדכון):
  1. קטגוריות
  2. הנחה
  3. תאריך התחלה
  4. תאריך סיום
  5. כל שדות האפשרויות

  • בנוסף יש לשים לב שבשונה ממסך העלאת מוצרים חדשים במסמך זה חייבת להיות עמודה עם הכותרת מזהה מוצר (מזהה המוצר יגיע אוטומטית כאשר תיצאו את המוצרים שלכם בממשק או שתוכלו להרכיב מסמך חדש בעצמכם ולהזין אותו ידנית.)
  • כפי שרואים בתמונה מזהה המוצר (במידה והחלטתם להזין ידנית ולא להשתמש במסמך מיוצא שכולל כבר מזהה מוצר) תוכלו למצוא את מזהה המוצר בסוף הקישור בעמוד המוצר אותו אתם תרצו לערוך

האם מצאת את התשובה שלך?