אפשרויות ייצוא:

  1. דף נוכחי - המסמך יכלול את המוצרים הנמצאים בדף הנוכחי שאתם נמצאים בו

  2. כל המוצרים  - המסמך יכלול את כל המוצרים שיש במערכת

  3. מוצרים מסמונים בלבד - המסמך יכלול מוצרים שסימנתם בריבוע כחול בצד ימין של המוצר

סוגי מסמך:

  1. מסמך CSV פשוט - המסמך יגיע בפורמט CSV

  2. מסמך המותאם ל EXCEL - המסמך יגיע בפורמט XLSX

תהליך ייצוא:

  1. בממשק ניהול בתפריט צד לוחצים על "ניהול חנות" ונכנסים ל"מוצרים"

  2. בדף המוצרים לוחצים על הכפתור הירוק המופיע בראש הדף "ייצא מוצרים"

  3. לאחר שנפתח חלון הייצוא ממלאים בו את המייל ובוחרים באפשרויות הרצויות לייצוא המוצרים

  4. לוחצים על "המשך" וממתינים מספר דקות עד לקבלת מייל עם קישור להורדה של המסמך

האם מצאת את התשובה שלך?