שדות מותאמים - הגדרות מתקדמות

באמצעות השדות המותאמים ניתן לשנות פרטים מוסיימים של לקוחות בעת הפעלת פעולות מסויימות המושפעות מפרטי הלקוח.
כמו כן לרשום לקוחות לרשימות תפוצה וכדומה.

למדריך המלא לשימוש בשדות המותאמים לחצו כאן

רשימת מזהים ייחודיים

  • checkout-subscribe - מזה יחודי זה פועל בשילוב של בחירות "איזור אישור התנאים בדף התשלום" וכמו כן כאשר סוג השדה הוא תיבת סימון.
    על ידי שילוב כל ההגדרות שציינו מעלה סימון השדה הזה יקושר אוטומטית לרשימת התפוצה המשוייכת בהגדרות הרב מסר בבחירה של "איזור אישור התנאים בדף תשלום"

  • accounting-company - מזהה ייחודי זה יעביר את הערך אשר יעבור בו בסיום הרכישה לחשבונית (במידה ואתם משתמשים בשירותי החשבוניות דרך המערכת) ויחליף את שם הלקוח בחשבונית.


  • accounting-vat - מזהה ייחודי זה יעביר את הערך שלו בסיום הרכישה לחשבונית (במידה ואתם משתמשים בשירותי החשבוניות דרך המערכת) ויחליף את הת.ז מפרטי המשלם בערך שלו.

שימו לב

בלחיצה על שדה המזהה הייחודי תפתח רשימה עם השלמה אוטומטית אופציונלית ממנה תוכלו לבחור או לחלופין להזין ידנית מתוך הרשימה הנ"ל.

האם מצאת את התשובה שלך?