ישנם משתני JS אשר ניתן לעבד אותם בתום הליך ההזמנה.
משתנים אלו מופיעים בדף "תודה" אשר נפתח מיד לאחר ביצוע הזמנה.

בעזרת משתנים אלו תוכלו לקבל ולהעביר מידע לפי הצרכים שלכם למערכות שונות של קידום וכדומה.

רשימת משתנים:

  • window.order_id - משתנה זה מכיל מספר ייחודי (unique) להזמנה אשר בוצעה על ידי הלקוח

  • window.total - משתנה זה יכיל בתוכו את הסך הכל ששולם על יד הקונה בחנות (תשלום סופי כולל כל המיסים ומע"מ - שאר החישובים\קיזוזים של מע"מ או מיסים יתבצעו על ידכם בלבד)

  • window.currency - משתנה זה יכיל את קוד המטבע בו שולמה הקנייה (לדוגמא ILS לשקל)

האם מצאת את התשובה שלך?