לפני הכל חשוב להגדיר כמות מוצרים להצגה בעמוד הבית

ניתן לבצע הגדרה זו בהגדרות החנות

בעמוד עריכת מוצר יש שדה בשם ״שינוי סדר מוצרים ״

מוצר שיוגדר כ1 יופיע ראשון בעמוד הבית

במידה והוחלט לעבוד עם סדר מוצרם יש צורך לעדכן מיספור שכל המוצרים שנמצאים בממשק ניהול לפי מספר עולה : 1,2,3...

האם מצאת את התשובה שלך?