חיבור סליקה ל Schooler

מאמר המתאר כיצד אפשר למכור קורסים בסקולר דרך החנות האינטרנטית. המאמר מתאים למי שרכש חבילה והתחבר לסליקה בחנות האינטרנטית

istores avatar
נכתב על ידי istores
עודכן לפני יותר משבוע

1. הפעלת תוסף ״רב מסר״

2. במידה ולקוח/ה של רב מסר

3. במידה ולא לקוח/ה של רב מסר

4. הגדרת הרשימה לדף המכירה

5. יצירת קורס למכירה

6. הוספת פרטי הקורס, מחיר

7. בתוך רב מסר - יש לחבר את סקולר לרב מסר

8. בתוך רב מסר - יש ליצור קורס ולהגדיר

העמוד מוכן!


האם קיבלת תשובה לשאלתך?