1. הזנת פרטים

2. בחירת מסוף וחבילה

3. בחירת החבילה המתאימה

4. הפעלת תוסף ״רב מסר״

5. במידה ולקוח/ה של רב מסר

5. במידה ולא לקוח/ה של רב מסר

6. הגדרת הרשימה לדף המכירה

7. יצירת קורס למכירה

8. הוספת פרטי הקורס, מחיר

9. בתוך רב מסר - יש לחבר את סקולר לרב מסר

10. בתוך רב מסר - יש ליצור קורס ולהגדיר

העמוד מוכן!


האם מצאת את התשובה שלך?