על מנת להתאים תוכן אישי לדף "תודה" ש לבצע את השלבים הבאים:

1. בפאנל ניהול נכנסים לדף "הגדרות"

2. גוללים מטה עד לאיזור של "עמוד תודה"
3. ממלאים את התוכן בעורך תוכן ושומרים

האם מצאת את התשובה שלך?