כל האוספים
מידע למפתחים וממשקי צד ג׳
יצירת פופ אפ בחנות האינטרנטית
יצירת פופ אפ בחנות האינטרנטית

אפשרות ליצירת חלון קופץ ללקוחות, באמצעות שיתוף פעולה עם רב מסר

istores avatar
נכתב על ידי istores
עודכן לפני יותר משבוע

על מנת ליצור פופ אפ בחנות, יש לבצע מספר פעולת:

 1. להיכנס למסך התוספים ולהפעיל את התוסף של רב מסר

2. להירשם לשירות רב מסר. השירות כרוך בתשלום ע״פ המחירים המופעים באתר רב מסר

3. להיכנס לממשק רב מסר, ללחוץ על ״טפסים״ בתפריט ולאחר מכן על ״יצירת טופס חדש״

4. יש לבחור את הטופס הצף המתאים ביותר לחנות שלך ולעיצוב שלך, מבין מבחר התבניות


5. יש להזין את התוכן המתאים וכן להגדיר את ההגדרות לזמן ההופעה של הטופס (אחרי כמה שניות, לאחר גלילת המסך וכד׳)

6. ללחוץ על ״אפשרויות עריכה״ ולאחר מכן על ״שמור והצג קוד הטמעה״

7. הזנת שם הטופס ולאחר מכן ״שמור והשמך להצגת קוד הטמעה״

8. בחירה ב״הטמעה חכמה״ ולאחר מכן מעתיקים רק הקישור שבתוך הגרשיים היחידים ושומרים בצד (כמו בתמונה הבאה)

9. חזרה לחנות האינטרנטית, כניסה למסך ניהול חנות, ולאחר מכן לסגנון עיצובי. כניסה ל״ערוך קוד Javascript" ולאחר מכן יש לבצע מספר שלבים:

 • מעתיקים את הקוד הבא במלואו והדביקו אותו בעורך קוד

  <script>
  var date_for_ravmesser = new Date();

  var rav_messer_url = "{your_url}"; /* Ravmesser URL */

  var day_interval = 3; /* How many days to show again the same session */

  var page_to_show_active = 0;

  var page_to_show = [
  '/',
  '/shirts/',
  '/pants/',
  ]; /* The URI path include the slashes /pathname/ to show the popup || If false it will be shown anythere first view */

  var parser = document.createElement('a');
  parser.href = window.location;
  console.log('Your URI: ' + decodeURIComponent(parser.pathname))
  date_for_ravmesser.setDate(date_for_ravmesser.getDate() - day_interval);
  var interval_day_to_check = date_for_ravmesser.getFullYear() + '-' + (date_for_ravmesser.getMonth() + 1) + '-' + date_for_ravmesser.getDate();
  var rav_messer_storage_date = localStorage.getItem('rav_messer_popup_script');
  if ((rav_messer_storage_date === null)) { /* There is no storage for rav messer */
  open_rav_messer_popup();
  } else if (new Date(rav_messer_storage_date) < new Date(interval_day_to_check)) { /* The date less then max interval day set */
  open_rav_messer_popup();
  }


  function open_rav_messer_popup() {
  localStorage.removeItem('rav_messer_popup_script');
  var script_Tag = '<script src="' + rav_messer_url + '"><\/script>'; /* The script tag */
  if ((page_to_show_active === 1 && page_to_show.indexOf(decodeURIComponent(parser.pathname)) >= 0 ) || page_to_show_active === 0) {
  document.write(script_Tag);
  localStorage.setItem('rav_messer_popup_script',(new Date().getFullYear() + '-' + (new Date().getMonth() + 1) + '-' + new Date().getDate()));
  }
  }
  </script>

 • לאחר שהדבקתם אותו בעורך קוד יש לאתר טקסט {your_url} ולהחליפו בקישור של הרב מסר ששמרתם לפני (להחליף כולל הסוגריים מסולסלות).
  כמו כן אפשר להבחין לאחר מכן בספרה 3 אשר מייצגת את כמות הימים בהם לא יוצג הפופאפ שוב לאותו הלקוח, ניתן להחליפו בכל ספרה אחרת (למשל אם תבחרו "1" אז הפופאפ יופיע שוב לאותות הלקוח יום אחרי)

  הסבר:

  בדוגמא הבאה הזנתי את הקישור במקום הנכון,
  שיניתי באיזור של הימים ל2 ימים (כלומר אותות הלקוח אם יבקר לאחר שני ימים מהכניסה הראשונה הפופאפ יופיע מחדש),
  הפעלתי את הגבלה של דפים מסויימים באתר והזנתי לו שיפעל רק (אם לדוגמא החנות שלי בכתובת https://www.exampleshop.com) בדפים:
  - https://www.exampleshop.com/
  - https://www.exampleshop.com/shirts/
  - https://www.exampleshop.com/pants/

  יש לשים לב שהקישור נמצא בין שני הגרשיים הכפולים אחרת הקוד לא יעבוד !!

לאחר שלב זה, הפופ אפ מוטמע בתוך החנות ויפעל, על פי ההגדרות שהגדרתם לו. שינוי של הפופ אפ או ההגדרות ברב מסר, יביאו לשינוי מיידי שלו בחנות. בהצלחה!

האם קיבלת תשובה לשאלתך?