כל האוספים
ניהול הזמנות
קודי שגיאה של חברת האשראי
קודי שגיאה של חברת האשראי

מאמר המתאר בקצרה את שגיאות שמגיעות מטעם חברת האשראי

istores avatar
נכתב על ידי istores
עודכן לפני יותר משבוע

000 - עסקה תקינה

001 - חסום

002 - גנוב

003 - התקשר לחברת האשראי

004 - סירוב

005 - מזויף

006 - ת.ז. או CVV שגויים

007 - ECI או UCAF/CAVV שגויים

008 - תקלה ביצירת מפתח גישה לקובץ חסומים

009 - ההתקשרות נכשלה, התקשר לחברת האשראי

010 - התוכנית הופסקה עפ"י הוראת המפעיל (ESC) או COM PORT לא ניתן לפתיחה (WINDOWS)

011 - אין אישור סולק למטבע ISO

012 - אין אישור למותג למטבע ISO

013 - אין אישור לעסקת פריקה/טעינה

014 - הכרטיס לא נתמך

015 - אין התאמה בין המספר שהוקלד לפס המגנטי

016 - נתונים עודפים או חסרים בחוסר התאמה עם הגדרות המסוף

017 - לא הוקלדו 4 ספרות האחרונות

019 - רשומה בקובץ INT_IN קצרה מ-16 תווים

020 - קובץ קלט (IN_INT) לא קיים

021 - קובץ חסומים (NEG) לא קיים או לא מעודכן. בצע שידור או בקשה לאישור לכל עסקה

022 - אחד מקבצי הפרמטרים או הווקטורים לא קיים

023 - קובץ התאריכים (DATA) לא קיים

024 - קובץ האתחול (START) לא קיים

025 - הפרש הימים בקליטת חסומים גדול מדי. בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה

026 - הפרש הדורות בקליטת חסומים גדול מידי. בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה

027 - כאשר לא הוכנס פס מגנטי במלואו, הגדר עסקה כעסקה טלפונית או כעסקת חתימה בלבד

028 - מספר מסוף מרכזי לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב ספק

029 - מספר מוטב לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב מוטב

030 - המסוף אינו מעודכן כרב ספק/רב מוטב אך הוקלד מס' ספק/מס' מוטב

031 - המסוף מעודכן כרב ספק אך הוקלד גם מס' מוטב

032 - התנועות ישנות, בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה

033 - הכרטיס לא תקין

034 - הכרטיס לא מורשה לשימוש במסוף זה או אין אישור לעסקה כזאת

035 - כרטיס לא מורשה לבצע עסקה עם סוג אשראי זה

036 - פג תוקף

037 - שגיאה בתשלומים - סכום העסקה צריך להיות שווה לתשלום ראשון + (תשלום קבוע כפול מס' תשלומים)

038 - לא ניתן לבצע עסקה מעל תקרת החיוב המיידי לכרטיס לאשראי

039 - סיפרת בקורת לא תקינה

040 - המסוף מוגדר כרב מוטב אך הוקלד מס' ספק

041 - מעל תקרה, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )

042 - חסום בספק, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )

043 - אקראית, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )

044 - המסוף לא רשאי לבקש אישור ללא עסקה, אך קובץ הקלט מכיל (5J)

045 - המסוף לא רשאי לבקש אישור ביוזמתו, אך קובץ הקלט מכיל (6J)

046 - יש לבקש אישור, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )

047 - יש לבקש אישור בשל בעיה הקשורה לקכ"ח אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא

051 - מספר רכב לא תקין

052 - מד מרחק לא הוקלד

053 - המסוף לא מוגדר כתחנת דלק (הועבר כרטיס דלק או קוד עסקה לא מתאים)

057 - לא הוקלד מספר תעודת זהות

058 - לא הוקלד CVV2

059 - לא הוקלדו מספר תעודת הזהות וה- CVV2

060 - צרוף ABS לא נמצא בהתחלת נתוני קלט בזיכרון

061 - מספר כרטיס לא נמצא או נמצא פעמיים

062 - סוג עסקה לא תקין

063 - קוד עסקה לא תקין

064 - סוג אשראי לא תקין

065 - מטבע לא תקין

066 - קיים תשלום ראשון ו/או תשלום קבוע לסוג אשראי שונה מתשלומים

067 - קיים מספר תשלומים לסוג אשראי שאינו דורש זאת

068 - לא ניתן להצמיד לדולר או למדד לסוג אשראי שונה מתשלומים

069 - אורך הפס המגנטי קצר מידי

079 - מטבע לא קיים בווקטור 59

080 - הוכנס "קוד מועדון" לסוג אשראי לא מתאים

090 - עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת טעינה

091 - עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת פריקה

092 - עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת זיכוי

099 - לא ניתן לקרוא/ לכתוב/ לפתוח קובץ TRAN

101 - אין אישור לעבודה מחברת האשראי

106 - למסוף אין אישור לביצוע שאילתא לאשראי חיוב מיידי

107 - סכום העסקה גדול מידי – חלק למספר העסקאות

108 - למסוף אין אישור לבצע עסקאות מאולצות

109 - למסוף אין אישור לכרטיס עם קוד השרות 587

110 - למסוף אין אישור לכרטיס חיוב מיידי

111 - למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים

112 - למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים בטלפון/ עם חתימה בלבד

113 - למסוף אין אישור לעסקה טלפונית

114 - למסוף אין אישור לעסקה עם חתימה בלבד

115 - למסוף אין אישור לעסקאות במטבע זר או עסקה לא מאושרת

116 - למסוף אין אישור לעסקת מועדון

117 - למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים

118 - למסוף אין אישור לאשראי ישראקרדיט

119 - למסוף אין אישור לאשראי אמקס קרדיט

120 - למסוף אין אישור להצמדה לדולר

121 - למסוף אין אישור להצמדה למדד

122 - למסוף אין אישור להצמדה למדד לכרטיסי חו"ל

123 - למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים לסוג אשראי זה

124 - למסוף אין אישור לאשראי קרדיט בתשלומים לכרטיסי ישראכרט

125 - למסוף איו אישור לאשראי קרדיט בתשלומים לכרטיסי אמקס

126 - למסוף אין אישור לקוד מועדון זה

127 - למסוף אין אישור לעסקת חיוב מיידי פרט לכרטיסי חיוב מיידי

128 - למסוף אין אישור לקבל כרטיסי ויזה אשר מתחילים ב-3

129 - למסוף אין אישור לבצע עסקת זכות מעל התקרה

130 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקת מועדון

131 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים

132 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בדולרים (רגילות או טלפוניות)

133 - הכרטיס לא תקף על פי רשימת הכרטיסים התקפים של ישראכרט

134 - הכרטיס לא תקין עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט) מס' הספרות בכרטיס שגוי

135 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות דולריות עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט)

136 - הכרטיס שייך לקבוצת כרטיסים שאינה רשאית לבצע עסקאות עפ”י הגדרת המערכת VECTOR20 של ויזה

137 - קידומת הכרטיס (7 ספרות) לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת (21VECTOR של דיינרס)

138 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים על פי רשימת הכרטיסים התקפים של ישראכרט

139 - מספר התשלומים גדול מידי על פי רשימת הכרטיסים התקפים של ישראכרט

140 - כרטיסי ויזה ודיינרס לא רשאים לבצע עסקאות מועדון בתשלומים

141 - סידרת הכרטיסים לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR5 של ישראכרט)

142 - קוד השרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR6 של ישראכרט)

143 - קידומת הכרטיס (2 ספרות) לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת. (VECTOR7 של ישראכרט)

144 - קוד השרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR12 של ויזה)

145 - קוד השרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR13 של ויזה)

146 - לכרטיס חיוב מיידי אסור לבצע עסקת זכות

147 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים (VECTOR31 של max)

148 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות טלפוניות וחתימה בלבד (VECTOR31 של max)

149 - הכרטיס אינו רשאי לבצע עסקאות טלפוניות (VECTOR31 של max)

150 - אין אישור לאשראי בכרטיסי חיוב מיידי

151 - אין אישור לאשראי בכרטיסי חו"ל

152 - קוד מועדון לא תקין

153 - הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות אשראי גמיש (עדיף/ +30) עפ"י הגדרת מערכת 21VECTOR של דיינרס

154 - כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות חיוב מיידי עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR21 של דיינרס)

155 - הסכום המינמלי לתשלום בעסקת הקרדיט קטן מידי

156 - המספר תשלומים לעסקת הקרדיט לא תקין

157 - התקרה לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי רגיל או קרדיט היא 0

158 - התקרה לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי חיוב מיידי היא 0

159 - התקרה לסוג כרטיס זה בעסקת חיוב מיידי בדולרים היא 0

160 - התקרה לסוג כרטיס זה בעסקה טלפונית היא 0

161 - התקרה לסוג כרטיס זה בעסקת זכות היא 0

162 - התקרה לסוג כרטיס זה בעסקת תשלומים היא 0

163 - כרטיס אמריקן אקספרס אשר הונפק בחו"ל לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים

164 - כרטיס JCB רשאי לבצע עסקאות רק באשראי רגיל

165 - הסכום בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מסכום העסקה

166 - כרטיס המועדון לא בתחום של המסוף

167 - לא ניתן לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים בדולרים

168 - למסוף אין אישור לעסקה דולרית עם סוג אשראי זה

169 - לא ניתן לבצע עסקת זכות עם אשראי שונה מהרגיל

170 - סכום ההנחה בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מהמותר

171 - לא ניתן לבצע עסקה מאולצת לכרטיס/אשראי חיוב מיידי

172 - לא ניתן לבטל עסקה קודמת (עסקת הזכות או מספר הכרטיס אינם זהים)

173 - עסקה כפולה

174 - למסוף אין אישור להצמדה למדד לאשראי זה

175 - למסוף אין אישור להצמדה לדולר לאשראי זה

176 - הכרטיס אינו תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט)

177 - בתחנות דלק לא ניתן לבצע "שרות עצמי" אלא "שרות עצמי בתחנות דלק"

178 - לא ניתן לבצע עסקת זכות בכוכבים/נקודות/מיילים

179 - לא ניתן לבצע עסקת זכות בדולר בכרטיס תייר

180 - לא ניתן לבצע עסקה טלפונית בכרטיס מועדון

200 - שגיאת יישום

201 - תקלה בקבלת נתונים מוצפנים

האם קיבלת תשובה לשאלתך?