ניתן להגדיר הנחה על מוצרים בחנות בדרך הבאה:

יש לגשת לדף המוצר שעליו נרצה לתת הנחה


ללחוץ על הכרטיסייה ״הנחה״ וללחוץ על כפתור הפלוס + הכחול

בשדות שיופיעו יש להזין תוכן לפי ההוראות. בשדה ״מחיר״ יש להגדיר את המחיר לאחר הנחה. זה המחיר שהלקוח ישלם (צריך להיות נמוך יותר מהמחיר המקורי כמובן). ניתן להגדיר תאריך התחלה וסיום להנחה.

בסיום לשמור ולוודא בדף המוצר שההנחה מוצגת בצורה תקינה

בנוסף, ניתן להגדיר גם מחירים משתנים, לפי תאריכים, על ידי הוספת שורה חדשה לאחר מכן, ועדכון תאריכים נוסף, עם המחיר החדש. לדוגמה, מה1/1 עד ל31/1 הנחה מסוימת ומה1/2 עד ה28/2 הנחה אחרת.

האם מצאת את התשובה שלך?